Kupovina i naručivanje na fedi.ba je jednostavna.

Nakon što izaberete željeni proizvod ili više proizvoda koje želite da naručite, sve što treba jeste da unesete željenu količinu za dati proizvod, a zatim kliknete na polje DODAJ U KORPU .

Ukoliko želite da naručite više različitih proizvoda ponovite ovaj postupak za svaki od odabranih proizvoda.

Nakon što ste odabrali željene proizvode te iste dodali u korpu i želite da zaključite vašu kupovinu sljedeće što treba da uradite jeste da kliknete na polje u obliku korpe koje se nalazi u gornjem desnom uglu stranice.

Nakon klika na polje korpe izlistati će se padajući meni sa ukupnim iznosom vaše kupovine uz dodanu cijenu poštarine. Na dnu menija prikazane će biti dvije pločice, lijevo: KORPA i desno: PLAĆANJE. Ukoliko želite ponovo pregledati odabrane artikle kao i njihove cijene birate KORPA. Ukoliko želite da zaključite kupovinu birate PLAĆANJE.

Nakon klika na PLAĆANJE otvara Vam se prozor za unos podataka. Potrebni podaci kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona itd…, se unose u 3 koraka. (Registrovani korisnici i kupci koji su već jedanput vršili narudžbe na fedi.ba. ne moraju ih ponovo unositi)

Ukoliko želite ostaviti neku napomenu to pišete u polje za NAPOMENE.

Sljedeće što treba da uradite jeste još jednom provjerite iznos ukupne kupovine i kliknete na polje NASTAVI NA PLAĆANJE. Opcija plaćanja je “Plaćanje po uzeću” gdje vašu narudžbu plaćate dostavljaču gotovinom prilikom dostave.

To je sve, uspješno ste završili kupovinu na www.fedi.ba.